Ga naar de inhoud

Tekst van de week, (wk 26-2011)

En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die *de zeven Geesten van God heeft en *de zeven sterren: Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.
Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.
Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en *bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u komen *als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur Ik bij u zal komen.
Maar u hebt ook in Sardis enkele personen * die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn.
Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen * uit het boek des levens, maar * Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Openbaring 3:1-6