…?…, …?…, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt. Handelingen 9 : 4b – 5a.