En God zal alle tranen van hun ogen afwissen,…Openbaringen 21 I 4a.