En word niet dronken ….. , ….. ,.. maar word vervuld met de Geest, Efeze 5 : 18.