Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van Levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7 : 38.