En het zal zijn in de laatste dagen,zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees. Handelingen 2 : 17 begin