“Ik zal u geen andere last opleggen dan deze:  Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom”. uit Openbaringen 2 : 18 -29