want Jezus doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden,  Handelingen 1 : 5.