Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Daniël 2 : 28.