Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mattheüs 15 : 22.