zoek dan de dingen die boven zijn,
waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Kolossenzen 3 : 1b.