maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden,niet lang na deze dag. Handelingen 1 : 5.