Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 124 : 8.