Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Handelingen 16 : 30B.