HEERE, wie zal verblijven in Uw tent?
Wie zal wonen op Uw heilige berg? Psalm 15 : 1.