Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op den morgen,…. Psalm 130 : 6.