En Hij legde Zijn rechterhand op mij. Openbaringen 1:17 (midden)