12 Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag.  Deut. 5 : 12  ( n.a.v. HC Z 38)