– vandaar dat Hij de Herder is, de rots van Israël – ,Genesis 49 : 24 b.