en Jezus Zelf stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. Lukas 24 : 36.