Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Markus 16 : 6 “Van donker naar Licht”