Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.
En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Lukas 19 40b – 41.