En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Lukas 23 : 34a.