Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden…  Markus 16 : 16a.