Wees niet bevreesd, …. Want ik zal water gieten op het dorstigen en stromen op het droge. Jesaja 44 : 2b en 3b.