Jezus zei tegen haar:Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester. Johannes 20 : 16.