Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken.  2 Thess. 3 : 3