Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak.  Markus 14 : 34.