Wij dwaalden allen als schapen,wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Jesaja 53 : 6.