Jezus zei tegen hen:  Ik ben het.   Joh. 18 : 5 midden