En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Markus 1 : 27a.