Vrouw zie uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie uw moeder. Johannes 19 : 26b en 27a.