Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen:  Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Matheus 16: 24.