Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Lukas 23 : 43.