En Jerobeam zei in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen. 1 Koningen 12 : 26.