Wij dwaalden rond als schapen,  ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. Spreuken 53: 6.