67 En zij zeiden: Bent U de Christus? Zeg het ons. En Hij zei tegen hen: Als Ik het u zeg, zult u het zeker niet geloven.

68 En als Ik een vraag zal stellen, zult u Mij zeker niet antwoorden, of Mij loslaten.  Lukas 22 : 67-68.