U, Die hen verlost die tot U de toevlucht nemen,
van hen die tegen Uw rechterhand opstaan. Psalm 17 : 7a.