God heeft mij doen lachen; ieder die het hoort zal meelachen. Genesis 6 : 10.