Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, Psalm 85 : 10a.