Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen. Psalm 85 : 10a.