En Hij opende Zijn mond en onderwees hen, Hij zei: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Mattheüs 5 : 2 – 6.