Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen, en
Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Markus 10 : 45.