Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u alzo. Lukas 10 : 29.