En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 4.Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Mattheus 5 : 2 en 4.