Ga naar de inhoud

Tekst van de week, (wk 04-2014).

14 En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. Markus 2 : 14.