Ga naar de inhoud

Tekst van de week, (wk 04-2012 ).

Want  alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat  een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.  Johannes 3 : 16.