En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest,want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Mattheus 5 : 2 – 3.