want Herodes zal het Kind zoeken ( en wij ? ) Mattheus 2 : 13.