De Heere zal uw uitgaan en ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 121 : 8.